Measurements/nl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 March 2017

6 March 2017

  • curprev 15:5415:54, 6 March 2017Omak talk contribs 2,520 bytes +118 Created page with "==Hoe kun je helpen?== Ter ondersteuning van de discussie rondom naamgeving hebben we een set samengesteld die ontstaan is uit veel verschillende patroon-tekensystemen. Iedere..." undo
  • curprev 15:4815:48, 6 March 2017Omak talk contribs 2,402 bytes −404 Created page with "In sommige patroon-tekensystemen worden maten gehalveerd. Dit blijkt niet altijd duidelijk uit de naamgeving. Of de manier van meten is anders; bijvoorbeeld rondom een elleboo..." undo
  • curprev 15:4615:46, 6 March 2017Omak talk contribs 2,806 bytes −29 Created page with "Valentina heeft eigen maten gedefinieerd zodat gebruikers makkelijk een maat kunnen vinden. Ze zijn zodanig geformuleerd dat ze, wanneer ze vertaald worden naar een andere taa..." undo
  • curprev 15:4415:44, 6 March 2017Omak talk contribs 2,835 bytes −185 Created page with "Dezelfde naam kan ook iets anders betekenen in verschillende systemen." undo
  • curprev 15:4215:42, 6 March 2017Omak talk contribs 3,020 bytes −162 Created page with "==Naamgeving van maten== Ieder patroon-tekensysteem kent zijn eigen naamgeving voor een maat. Zo kan bv de term 'schouder' in het ene systeem 'schouderlengte' in het andere sy..." undo
  • curprev 15:3515:35, 6 March 2017Omak talk contribs 3,182 bytes −151 Created page with "==Hoeveelheid maatdefinities= Ieder patroon-tekensysteem heeft zijn eigen set van metingen. Er bestaat geen standaard set die overal ingezet kan worden. Valentina heeft een gr..." undo
  • curprev 15:3415:34, 6 March 2017FuzzyBot talk contribs 3,333 bytes +521 Updating to match new version of source page undo